Dacă sunteţi angajator, angajat sau student şi dacă valorizaţi sau vă interesează calitatea relaţiilor de muncă dar şi calitatea serviciilor şi/sau a produselor care le oferiţi pieţei, este posibil ca proiectul Psihologia Sănătăţii Ocupaţionale să vă ajute la identificarea şi înţelegerea problemelor care influenţează negativ eficacitatea organizaţională sau starea de bine din organizaţie, deoarece proiectul prezintă teme specifice aspectelor problematice din cadrul organizaţiilor sau relevante pentru activitatea acestora.
Teme prezentate:

- comportamente contraproductive în organizaţii
- hărţuirea la locul de muncă (în engl. mobbing)
- experienţa emoţiilor la locul de muncă: furia şi frica
- sindromul de epuizare (în engl. burnout)
- stresul ocupaţional
- impoliteţea la locul de muncă (în engl. workplace incivility)
- psihologia sănătăţii ocupaţionale
- comunicarea în organizaţii
- pseudoeficacitatea vs. eficacitatea organizaţională
- management vs. leadership
- conflicte în organizaţii
- violenţa şi agresivitatea la locul de muncă
- reconcilierea etc.

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE

Psihologia sănătăţii ocupaţionale (PSO) reprezintă un domeniu interdisciplinar relativ nou care urmăreşte să îmbunătăţească calitatea vieţii de la serviciu şi, de asemenea, să sporească securitatea şi confortul psihologic al angajaţilor. PSO reprezintă un parteneriat între ştiinţele psihologiei şi sănătăţii ocupaţionale care combină cunoştinţe de specialitate şi metode din domeniul psihologiei, sănătăţii publice/ocupaţionale, studii din domeniul organizaţional, economie, factori umani şi alte discipline. Cercetarea şi practica din acest domeniu urmăresc dezvoltarea unor intervenţii pentru angajat şi mediul de lucru, în vederea creării unor locuri de muncă şi organizaţii mai sănătoase şi pentru a îmbunătăţi capacitatea angajaţilor de a-şi proteja securitatea şi sănătatea şi de a-şi maximiza eficienţa. read more