CORELATELE ȘI PREDICTORII BULLYING-ULUI ÎN CONTEXELE DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA

Autori:

Teodora Chirilă

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Ticu Constantin

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Rezumat:

Studiul de față a dorit să identifice factorii asociați apariției fenomenului de bullying la locul de muncă. La studiu au participat 253 angajați din partea de nord-est a României. Participanții au primit un set de chestionare pe care le-au completat electronic. Rezultatele studiului au relevat corelații semnificative între bullying și variabilele organizaționalele precum climatul social, managerial și al comunicării. Modelul predictiv al bullying-ului având ca predictori aspecte ale climatului organizational a explicat 25% din varianța bullying-ului. Acest rezultat are implicații organizaționale importante prin faptul că evidențiază că prezența fenomenului de bullying la locul de muncă se datorează unor factori organizaționali, precum climatul organizațional și caracteristici ale postului.

Cuvinte cheie: factori organizaționali, corelate organizationale, caracteristicile postului de muncă, bullying-ul la locul de muncă, predictori ai bullying-ului

——————-

Adresă de corespondență: chirila.teodora[at]yahoo.com

>> Corelatele și predictorii bullying-ului în contexele de muncă din România

VERSIUNEA ORIGINALĂ A ACESTUI ARTICOL A FOST PUBLICATĂ ÎN 2014 ÎN REVISTA PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE,  12 (1) , 59-68.

ACEST ARTICOL A FOST PUBLICAT PE OHPEdu CU ACORDUL EXPLICIT AL EDITURII.

PENTRU CITARE VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI PAGINA TERMENI ŞI CONDIŢII.

Articolul integral este disponibil exclusiv în limba engleză, la următorul link:

Correlates and predictors of bullying in Romanian workplaces