DE CE PERFECŢIONIŞTII AU UN RISC MAI MARE PENTRU EPUIZARE DECÂT CEILALŢI? EFECTUL MEDIATOR AL DEPENDENŢEI DE MUNCĂ

Autori:

Toon W. Taris
Utrecht University, Utrecht, Olanda
Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Olanda

Ilona van Beek and
Wilmar B. Schaufeli
Utrecht University, Utrecht, Olanda

Rezumat

Studiul de faţă propune să investigheze dacă dependenţa de muncă mediază această relaţie, aşa cum studiile anterioare au arătat că (a) perfecţioniştii sunt mai predispuşi să fie dependenţi de muncă decât ceilalţi şi (b) dependenţii de muncă sunt mai predispuşi riscului de epuizare decât ceilalţi. Folosind datele transversale de la 199 de manageri olandezi, analiza de regresie a relevat faptul că deţinerea de standarde înalte faţă de sine (un indicator de orientare spre sine a perfecţionismului) este independentă faţă de oricare dintre cele trei dimensiuni ale Maslach Burnout Inventory. Cu toate acestea, preocuparea crescută pentru greşelile în faţa altora (reprezentând perfecţionismul prescris social) a fost sistematic asociată cu un nivel ridicat de epuizare și de dependenta de munca. Mai mult decât atât, dependenta de munca a fost asociată în mod pozitiv cu un nivel ridicat de epuizare. Analiza ulterioară a arătat că asocierea dintre (aspectul social prevăzut de) perfecționism şi burnout (epuizare emoțională) a fost mediată de dependenţa de muncă.

Cuvinte cheie: epuizare, dependenţa de muncă, perfecţionism, analiza de mediere, manageri

——————

Adresa de corespondenţă: T.W. Taris, Ph.D., Department of Work and Organizational Psychology, Utrecht University, P.O. Box 80.140, NL-3508 Utrecht, The Netherlands, E-mail: t.taris[at]uu.nl.

>> De ce perfecţioniştii au un risc mai mare pentru epuizare decât ceilalţi? Efectul mediator al dependenţei de muncă

VERSIUNEA ORIGINALĂ A ACESTUI ARTICOL A FOST PUBLICATĂ ÎN 2010 ÎN ROMANIAN JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY, 12 (1), 1-7.

ACEST ARTICOL A FOST PUBLICAT PE OHPEdu CU ACORDUL EXPLICIT AL AUTORILOR ŞI AL EDITURII.

PENTRU CITARE VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI PAGINA TERMENI ŞI CONDIŢII.

Articolul integral este disponibil exclusiv în limba engleză, la următorul link:

Why do perfectionists have a higher burnout risk than others? The mediational effect of workaholism