RELAŢIA DINTRE MUNCA EMOŢIONALÃ ŞI BURNOUT ÎN CAZUL REPREZENTANŢILOR DE VÂNZÃRI DIRECTE – UN STUDIU PILOT

Autori:

Elena-Mădălina Iorga¹

Dan Florin Stănescu²

Dragoş Iliescu³

Rezumat

Componenta emoţională a locului de muncă a fost în prim-plan în ultima perioadă, în special în ceea ce priveşte ocupaţiile care presupun interacţiuni directe cu alte persoane, precum cele din domeniul medical, al asistenţei sociale, educaţional sau al vânzărilor. Pe de altă parte, efectele de ordin afectiv au fost asociate cu burnoutul.

Pornind de la aceste aspecte, studiul de faţă încearcă să determine măsura în care utilizarea strategiilor de muncă emoţională poate duce la burnout în cazul celor care lucrează în vânzări directe. Studiul a fost realizat utilizând ancheta pe bază de chestionar în cazul a 107 de agenţi bancari. Rezultatele au confirmat faptul că afişarea emoţiilor dorite de organizaţie în cadrul interacţiunii cu clienţii este costisitoare din punct de vedere afectiv. S-au găsit corelaţii semnificative nu numai la nivelul scorurilor pentru strategiile de muncă emoţională şi burnout ci şi la nivelul subscalelor. Analiza de regresie a indicat intensitatea emoţiilor reglate în cazul interacţiunilor de la locul de muncă drept cel mai bun predictor pentru burnout în cazul eşantionului analizat. În aceeaşi măsură, în cadrul unui al doilea model, varietatea emoţiilor cerute la locul de muncă împreună cu intensitatea acestora explică aproximativ 20% din varianţă. În cazul performanţei nu s-au înregistrat corelaţii semnificative cu burnoutul şi munca emoţională. Aceste rezultate reprezintă un punct de plecare pentru noi antecedente privind implicaţiile pe care utilizarea muncii emoţionale le are în mediul organizaţional românesc.

Cuvinte cheie: muncă emoţională, burnout, teoria conservării resurselor, disonanţă emoţională, inteligenţă emoţională, ocupaţii care presupun interacţiuni directe cu alte persoane, perfomanţă

——————-

¹ College of Communication and Public Relations, NSPSAS.

Adresa de corespondenţă: iorgaem[at]yahoo.com

² College of Communication and Public Relations, NSPSAS.

Adresa de corespondenţă: dan.stanescu[at]comunicare.ro

³ College of Communication and Public Relations, NSPSAS.

Adresa de corespondenţă: dragos.iliescu[at]comunicare.ro

>> Relaţia dintre munca emoţionalã şi burnout în cazul reprezentanţilor de vânzãri directe – un studiu pilot

VERSIUNEA ORIGINALĂ A ACESTUI ARTICOL A FOST PUBLICATĂ ÎN 2012 ÎN REVISTA PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE,  10 (1), 20-39.

ACEST ARTICOL A FOST PUBLICAT PE OHPEdu CU ACORDUL EXPLICIT AL AUTORILOR ŞI AL EDITURII.

PENTRU CITARE VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI PAGINA TERMENI ŞI CONDIŢII.

Articolul integral este disponibil exclusiv în limba engleză, la următorul link:

The relationship between emotional labor and burnout in direct sales representatives – a pilot study