PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE

Psihologia sănătăţii ocupaţionale (PSO) reprezintă un domeniu interdisciplinar relativ nou care urmăreşte să îmbunătăţească calitatea vieţii de la serviciu şi, de asemenea, să sporească securitatea şi confortul psihologic al angajaţilor. PSO reprezintă un parteneriat între ştiinţele psihologiei şi sănătăţii ocupaţionale care combină cunoştinţe de specialitate şi metode din domeniul psihologiei, sănătăţii publice/ocupaţionale, studii din domeniul organizaţional, economie, factori umani şi alte discipline. Cercetarea şi practica din acest domeniu urmăresc dezvoltarea unor intervenţii pentru angajat şi mediul de lucru, în vederea creării unor locuri de muncă şi organizaţii mai sănătoase şi pentru a îmbunătăţi capacitatea angajaţilor de a-şi proteja securitatea şi sănătatea şi de a-şi maximiza eficienţa.

CE ESTE PROIECTUL OHPEdu?
OHPEdu este un portal educaţional a cărui misiune este de a modela evoluția opiniei publice în legătură cu principalele probleme de interes pentru organizaţii. Prin promovarea articolelor academice şi a celor adresate practicienilor în domeniul psihologiei sănătăţii ocupaţionale, proiectul OHPEdu îşi propune să devină o sursă competentă de referinţă online în acest domeniu.

Teme principale:
• comportamente contraproductive în organizaţii
• relații interpersonale negative - maltratare interpersonală la locul de muncă (de ex. psihoteroare/hărţuire, ostracizare, impoliteţe etc.)
• emoțiile la locul de muncă
• starea de bine la locul de muncă (de ex. angajament, burnout)
• nesiguranța la locul de muncă
• interacţiunea loc de muncă-familie
• solicitările şi stresul la locul de muncă
• resurse personale şi profesionale

DESPRE

OHPEdu este listat pe (selecţie):

Society for Occupational Health Psychology (SOHP)
Master’s program of Organizational and Occupational Health Psychology (OOHP)

Mulţumim!

PARTENERI – REVISTE

Psihologia Resurselor Umane

Revista “Psihologia Resurselor Umane” este publicatia oficiala a APIO. Ea a fost fondata in 2003 si a aparut de atunci fara intrerupere, de doua ori pe an.

Revista este indexata in baze de date internationale (PsychINFO si Société Française de Psychologie) si este cotata de CNCSIS ca revista de categoria B+.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina revistei Psihologia Resurselor Umane.

Romanian Journal of Applied Psychology (RJAP)

Revista Românească de Psihologie Aplicată (The Romanian Journal of Applied Psychology, RJAP) este o publicație în care articolele publicate sunt revizuite de un panel de experți și oameni de știință din domeniu și dedicată propagării rezultatelor cercetărilor și teoriilor din toate ramurile psihologiei. În cadrul RJAP sunt publicate lucrări empirice, recenzii de literatură, meta-analize, studii de caz și articole metodologice. RJAP este orientată spre lucrările științifice realizate de către cercetători și practicieni din domeniul psihologiei. Se acordă o atenție specială articolelor adresate unor fenomene multiple ce pot avea aplicabilitate atât în prevenție cât și în intervenție. Articolele ce abordează teme din toate zonele psihologiei aplicate sunt sprijinite spre publicare, inclusiv, dar nu limitate la psihologia muncii și organizațională, personalitate, sănătate ocupațională, psihologie interculturală, psihologia educației, psihologia dezvoltării, psihologia sănătății și psihologia environmentală.

RJAP este revista oficială a Centrului Euroregional pentru Psihologie Aplicată și a Departamentului de Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina revistei Romanian Journal of Applied Psychology.

PARTENERI – PERSOANE

Patricia Albulescu – este absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara (Secţia Psihologie). Domeniile sale de interes sunt psihologia socială, psihologia organizaţională, psihologia religiilor, etnopsihologia, consilierea. Este implicată în cercetări şi proiecte din domeniul psihologiei religiei, psihologiei sociale şi psihologiei organizaţionale. Membru activ AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe), este implicată în coordonarea diferitelor proiecte, de interes social, ecologice şi de integrare a studenţilor din cadrul programului Erasmus.

FONDATORI

Peter Kovacs – este iniţiatorul şi coordonatorul proiectului. Are o experienţă în muncă începând din 1991, iar din 2004 prestează servicii în domeniul resurselor umane, a managementului şi a marketingului. Este specializat în domeniile psihologiei muncii şi organizaţionale şi a psihologiei aplicată în servicii şi lucrează în domeniul Resurselor Umane.

Domenii de interes: diagnoza organizaţională, starea de bine în organizaţii, motivarea personalului, cultura organizaţională şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Dr. Coralia Sulea – este psiholog, conferenţiar în cadrul Catedrei de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Principalele domenii de interes în cercetare: comportamentele contraproductive din organizaţii, confortul psihologic al angajaţilor, implicarea în muncă a angajaţilor, sănătatea ocupaţională. Coralia Sulea are o experienţă începând din 2003 în oferirea de consultanţă în domeniul resurselor umane, furnizare de training-uri şi consiliere pentru dezvoltarea personală.

Dr. Delia Vîrga – este profesor asociat la Catedra de Psihologie a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara. Susţine cursurile de psihologie experimentală şi psihologie organizaţională şi este psiholog principal cu drept de libera practică în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională. Interesele de cercetare se înscriu în ariile: starea de bine în organizaţii, resurse personale, conflictul muncă-familie.

Dr. Cătălina Dumitru – este psiholog cu drept de libera practica, psihoterapeut (practicant sub supervizare) si lector asociat dr. al Catedrei de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, Principalele domenii de interes în cercetare: gestionarea experienţei emoţionale în grupuri/la locul de muncă; starea de sănătate psihologică în grupuri şi în organizaţii.

Dr. Adina Dumitru – este psiholog, asistent al Catedrei de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, şi psihoterapeut (analiza tranzacţională, brainspotting, EMDR). În prezent îşi realizeaza studiile doctorale la Universitatea din Corunna, Spania, unde lucrează part-time ca şi psihoterapeut. Principalele domenii de interes în cercetare sunt: atitudinile şi comportamentele pro-environmentale, percepţia riscului, rezolvarea de conflicte şi efectele diferitelor tipuri de intervenţii psihologice asupra pacienţilor cu traumă.

Proiecte:

Dumitru, A., Zaborilă Dumitru, C., Sulea, C (2003-2004) – membre în proiectul Analiza politicilor proenvironmentale şi a politicilor anticorupţie: O perspectivă a tinerilor cercetători români asupra integrării în UE proiect finanţat prin directoratul general pentru Educaţie şi Cultură al UE, Comisia de Educaţie, Linia de Finanţare A – 3022.

Sulea, C., Zaborila Dumitru, C. (2004-2005) – membre în echipa de cercetare a Proiectului CNCSIS (tema 4, cod CNCSIS 942 / 2004): Rolul dimensiunilor valorice şi emoţionale în determinarea comportamentului angajaţilor din organizaţiile româneşti.

Publicaţii (selecţie):

Bogathy, Z., Sulea, C., Zaborilă, C. (2007). The role of emotions in organizational behavior. EWOPinPRACTICE  – European Work and Organizational Psychology in Practice e-journal of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 1, 14-19

http://www.eawop.org/docs/EWOPinPRACTICE%201-2007%20FINAL.pdf

Boncu, Ş., Sulea, C. (2007). Psihologia aplicată şi procese de grup. In Ş. Boncu, C. Ilin şi C. Sulea. Manual de psihologie socială aplicată (pp. 169-188). Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

Dumitru, A. (2009). La sostenibilidad y la politica ambiental: valores y corrupción. In García-Mira, R. & Vega-Marcote, P. (Eds.). Sostenibilidad, valores y cultura ambiental. Ediciones Pyrámide.

Ilin, C., Sulea, C. (2007). Psihologia aplicată în domeniul organizaţional. In Ş. Boncu, C. Ilin şi C. Sulea. Manual de psihologie socială aplicată (pp. 97-134). Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

Kovacs, P. (2008). Mobbing-ul – un model de analiză, în Avram, E. si Cooper, Cary L. (coord.), Psihologie organizaţional-managerială – Tendinţe actuale, (pp. 592-614), Polirom: Iaşi

Kovacs, P. (2006). Mobbingul, consecinţă a climatului organizaţional, Revista de Psihologie Aplicată, 1-2, Timişoara: Editura Universităţii de Vest

Ortega-Andeane, P., Dumitru, A. (2006). Measurement and evaluation of the impact of the environment on the emotional well-being of cancer patients. In Aragon, R.S., Loving, R.D., Aragon, S.R. (Eds.) Social Psychology in Mexico, Volume XI. Official Volume of the Mexican Conference of Social Psychology.

Pitariu, H., Sulea, C., Zaborilă, C., Maricuţoiu, L. (2008). Justiţia organizaţională şi afectivitatea negativă: o metaanaliză a relaţiei acestora cu comportamentele contraproductive. Psihologia Resurselor Umane, 6 (1), pp. 34-46. Revistă indexată baza de date PsychInfo.

Pitariu, H., Vîrgă, D. (2007). Stresul ocupaţional. În Z. Bogathy (coord.) Manual de tehnici şi metode în psihologia organizaţională. Iaşi: Editura Polirom, pp. 235-252

Popescu, C., Sulea, C. (2007). Etica în organizaţii. În Z. Bogathy (coord.) Manual de tehnici şi metode în psihologia organizaţională. Iaşi: Editura Polirom , pp. 329-353

Popescu, C., Zaborila, C. (2002). Etică şi performanţă managerială, Revista de Psihologie Aplicată, Nr. 3.

Sulea, C., Pitariu, H., Maricuţoiu, L. (2009). Construcţia şi validarea unei Scale de evaluare a percepţiei comportamentelor contraproductive în organizaţii (EPCBO). Psihologia Resurselor Umane, 7 (1), 58-74, Revistă indexată in baza de date PsychInfo.

Sulea, C. (2008) Comportamentul contraproductiv în organizaţii. În E. Avram şi C. Cooper (coord.) Psihologie Organizaţional-Managerială- Tendinţe actuale (pp. 615-644). Iaşi: Polirom.

Sulea, C. (2004). Latura întunecată a organizaţiilor: comportamentul contraproductiv la locul de muncă. Psihologia resurselor umane, 2 (2).  Revistă indexată în baza de date PsychInfo

Virga, D., Horga, A., Iliescu, D. (2015). The moderating role of work-life imbalance between resources and work engagement. Journal of Personnel Psychology, 14, 80-90

Virga, D., Paveloni, A. (2015). Psychological Capital and Well-being: The moderating Role of Psychological Detachment from Work, Psychology of Human Resources, 13, 53-62.

Virga, D., Curseu, P. L., Maricutoiu, L, Sava, F. A., Macsinga, I., Magurean, S. (2014). Personality, relationship conflict, and teamwork-related mental models. PLoS ONE 9(11): e110223

Virga, D., Macsinga, I. (2014). Recovery opportunities: one step forward for employee’s well-being. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 174 – 178

Virga, D., Bota, I. (2014). The moderating role of cognitive reappraisal in the relationship between job resources and well-being, Romanian Journal of Applied Psychology. 16, 55-61

Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C., Maricuţoiu, L. (2009). Adaptarea în limba română a Scalei Utrecht de măsurare a implicării în muncă: examinarea validităţii şi a fidelităţii. Psihologia Resurselor Umane, 7 (1), 58-74, Revistă indexată în baza de date PsychInfo.

Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C. (2008). Starea de bine în organizaţii. În E. Avram şi C. Cooper (coord.) Psihologia Organizaţional-Managerială Tendinţe actuale (pp. 343-370) Iaşi: Polirom.

Zaborilă, C. (2008). Răspunsuri emoţionale ale angajaţilor la experimentarea emoţiilor fundamentale (frica și furia), În E. Avram şi C. Cooper (coord.) Psihologia Organizaţional-ManagerialăTendinţe actuale (pp.520-541), Iaşi: Polirom

Zaborilă, C., Bitai, J. (2007). Consilierea psihologică a angajaţilor. In Bogathy, Z. (coord.) Manual de Tehnici şi Metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională, Iaşi: Polirom.

Zaborilă, C. (2005). Experienţa emoţiilor la locul de muncă: O analiză a cadrului teoretic-conceptual al emoţiilor în literatura organizaţională, Psihologia Resurselor Umane (Revista Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Revistă indexată baza de date PsychInfo), vol. 3, nr. 2, p. 21-35.

Zaborilă, C. (2004). Comportamentul în grup la locul de muncă. In Bogathy, Z. (coord.) Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională, Iaşi: Polirom.

Zaborilă, C. (2004). Conducerea organizaţiilor. In Bogathy, Z. (coord.) Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională, Iaşi: Polirom.

Zaborilă, C. (2002). Relaţiile romantice la locul de muncă – subiect de discuţie şi cercetare psihologică, Psihologia Resurselor Umane (Revista Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Revistă indexată în baza de date PsychInfo), Vol. 1, Nr. 2, p. 9-17.

Lucrări în volume ale conferinţelor naţionale (selecţie):

Pitariu, H., Vîrgă, D., Sulea, C., Zaborilă, C.  (2008). Implicaţii ale climatului organizaţional contraproductiv vs. suportiv asupra stării de bine a angajaţilor (pp. 276-283)În volumul de lucrări  – Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, 23-25 mai. Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

Participări la  Conferinţe internaţionale (selecţie):

Bogathy, Z., Sulea, C., Zaborilă, C. (2007). The role of emotions in the organizational counterproductive behavior & the citizenship behavior of the employee. Paper presented at The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, 9-12th May, Stockholm.

Bogathy, Z.,  Zaborilă, C., Sulea, C. (2006). The Role of Emotions in the Dynamics of Organizational Behavior. Lucrare prezentată la The 6th Congress on Work an Organizational Psychology, Networks and their interconnecting characteres together with European WOP Practioner Conference and Conference des Practiciens de la PTO Europeene, 22-24th May, Leipzig.

Dumitru, A., García-Mira, R. (2009). Energy consumption and sustainability. A study of the determinants of behaviour to reduce energy consumption. Lucrare prezentată la 8th Biennial Conference in Environmental Psychology, 6-9 Septembrie, Zurich.

Dumitru, A., Maricutoiu, L., Ilin, C. (2009). Evaluating the relationship between place attachment, residential evaluations and satisfaction in three Romanian cities, Lucrare prezentată la 8th Biennial Conference in Environmental Psychology, 6-9 Septembrie, Zurich.

García-Mira, R., Dumitru, A., (2008). Evaluating the Impact of Consumption of Products and Services, in the symposium: The view of environmental psychology on consumer behavior (Chair: H.J. Mosler). Lucrare prezentată la IAPS (International Association for People-Environment Studies) Conference, 28 Iulie-1 August, Roma.

Pitariu, H., Sulea, C., Maricuţoiu, L. (2007). Dezvoltarea unei scale de evaluare a comportamentele contraproductive în organizaţiile din România. Lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională „Psihologie şi Societate: Noutăţi în Psihologia Aplicată”, Iaşi, 20-23 septembrie.

Sulea, C., Pitariu, H., Maricuţoiu, L., Vîrgă, D. (2009). Perception of counterproductive behaviors in organizations: Scale development and validation. Lucrare prezentată la 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13-16 mai, Santiago de Compostela, Spania

Sulea, C., Pitariu, H., Maricuţoiu, L., Sava, F.A. (2009). The mediating effects of negative emotions at work: a prediction model of organizational and interpersonal counterproductive behaviors. Lucrare prezentată la 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13-16 mai, Santiago de Compostela, Spania

Sulea, C., Zaborilă, C., Virga, D. (2008). Organizational indicators of employees’ well-being: citizenship behaviors vs.  counterproductive behaviors. Lucrare prezentată la The 8th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, University of Valencia, Spain, 12-14 November 2008.

Vîrgă, D., Sulea, C., Zaborilă, C., Bogathy, Z., Maricuţoiu, L. (2009). Individual and Organizational indicators of employees’ well-being: a predictive model. Lucrare prezentată la 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13-16 mai, Santiago de Compostela, Spania

Vîrga. D., Sulea, C., Zaborilă, C. (2008). Individual and organizational factors of employees’ well-being: A comparative study. Lucrare prezentată la The 8th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, University of Valencia, Spain, 12-14 November 2008.

Zaborilă, C., Pitariu, H., Virga, D., Maricutoiu, L, Sava, A. (2009, 5-7 iunie).  Employees’ emotional response to anger at work: Scale development and validation Lucrare prezentată la 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13-16 mai, Santiago de Compostela, Spania

Participări la Conferinţe naţionale (selecţie):

Maricuţoiu, L. P., Vîrgă, D., Sulea, C., Zaborilă, C. (2009). Care este profilul unui angajat implicat? O analiză a relaţiei dintre implicarea în muncă şi modelul Big Five. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj Napoca, 5-7 iunie

Pitariu, H., Vîrgă, D., Sulea, C., Zaborilă, C.  (2008). Implicaţii ale climatului organizaţional contraproductiv vs. suportiv asupra stării de bine a angajaţilor. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, 23-25 mai, Timişoara.

Pitariu, H., Vîrgă, D., Zaborilă, C., Sulea, C. (2008). Starea de bine a individului în organizaţie: analiza principalilor predictori. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, 10-13 Aprilie Cluj-Napoca.

Pitariu, H., Sulea, C., Zaborilă, C. (2005). Implicaţii ale climatului organizaţional asupra comportamentului contraproductiv.  Lucrare prezentată la masa rotundă cu titlul Stres şi emoţii în organizaţii din cadrul Conferinţei de Psihologie Industrială şi Organizaţională – Abordări actuale în dezvoltarea organizaţiilor şi a resurselor umane, 18-19 noiembrie, Timişoara

Sulea, C., Maricuţoiu, L., Vîrgă, D., Zaborilă. C. (2009). Rolul mediator al implicării în muncă în predicţia comportamentelor contraproductive şi civic-participative. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj Napoca, 5-7 iunie

Sulea, C., Zaborilă, C., Maricuţoiu, L. (2007). Predictori ai comportamentelor contraproductive. O metaanaliză asupra eficienţei predictive a justiţiei procedurale şi afectivităţii negative. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, 10-13 Mai, Cluj Napoca.

Sulea, C. (2006). Analiza unui model de predicţie a comportamentelor contraproductive organizaţionale. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihologie Socială – Identitate şi Integrare Europeană, 22-24 septembrie, Iaşi

Vîrgă, D., Maricuţoiu, L., Sulea, C,, Dumitru (Zaborilă) C (2009, 25 – 27 septembrie). Adaptarea si validarea  Chestionarului  multidimensional de conflict muncă-familie.. Lucrare prezentată la Conferinţa Internaţionala de Psihologie Aplicată „Psihologia aplicată: diversitate şi consistenţă“, Gura Humorului.